Consultancy
TeleCombine levert consultancy op het gebied van kantoorautomatisering, netwerken en infrastructurele vraagstukken. Wij beschikken over parate kennis en uitgebreide ervaring binnen de volgende aandachtsgebieden: Internet (E-mail, VPN, Webhosting), Netwerken (LAN, WAN, VPN) en Kantoor Automatisering, Spraak / Data Integratie (VOIP), Security & Anti Virus, Kosten / Baten Analyse, Risico Analyse.

Projectmanagement
Veranderingen doorvoeren vereist een projectmatige aanpak, hiervoor zijn de ons bekende methodes zoals bijvoorbeeld Prince2, best practices zoals IPMA en ook software ontwikkel methodes zoals Agile/Scrum. De laatste wordt altijd in 1 adem genoemd, maar er zijn meer vormen van Agile werken. Scrum is wel de meest gebruikte en heeft voordelen mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Als projectmanager moet je deze kennis paraat hebben naast een dosis ervaring en specifieke competenties.
Het gaat er om dat een verandering van Ist naar Soll gecontroleerd doorgevoerd wordt. Hierbij is het vertrekpunt belangrijk. Waarom doen we dit project. Welk budget is beschikbaar en wat zijn de benifits zodat de projectkosten terug verdient kunnen worden. Daarnaast is het belangrijk de projectproducten te definiëren zodat voor iedereen duidelijk wordt wat het project gaat opleveren en wat niet. Wie zijn de stakeholders en hoe worden zij geïnformeerd.
Planning is een belangrijk onderdeel, is waterval de route of wordt met scrumteams gewerkt. Zijn er hulpmiddelen om een productbacklog te vullen en welke producten krijgen een hoge prioriteit.
Allemaal vraagstukken die een projectmanager aan moet kunnen. Projectmanagement is een vak. En een goede projectmanager levert toegevoegde waarde en laat de noodzakelijk verandering soepel door de organisatie lopen.